Cyffro ar y Cae yn Llanbedr Pont Steffan

Dyma wefan tim rygbi dan dair ar ddeg Llanbedr Pont Steffan.  Daw ein chwaraewyr o bentrefi fel Cwmann, Llanllwni, Cwmsychbant, Llanybydder, Llangybi, Pumsaint, Llanwenog, Cwrtnewydd a thref Llanbedr Pont Steffan.

Mae'r gemau yn gyffrous iawn gyda llawer o genfogwyr yn bloeddio cefnogaeth bob tro.  Mae'r cyffro yn llifo drwy wythiennau'r bechgyn wrth sgorio cais a chicio yn ogystal ag wrth daclo a rhwystro'r gwrthwynebwyr rhag ennill pwyntiau.

Rydym yn chwarae gemau ar fore Sul fel arfer yn erbyn timoedd cyfagos yng Ngheredigion a gorllewin Cymru.  Rydym yn gallu dathlu ennill rhai gemau, ond yn gorfod dysgu sut i golli hefyd. 

Rydym yn chwarae gemau cartref ar gae rygbi'r Clwb.  Mae hyn yn dipyn o anrhydedd gan mai yma y mae'r tim cyntaf yn chwarae.  Rydym yn ymarfer bob nos Wener ar gaeau Ysgol Gyfun Llanbedr Pont Steffan ac yn y Ganolfan Hamdden dros fisoedd caled y gaeaf.Noddwyr:
Rhagor o Gyffro
Cyffro'r cyfnodau hyfforddiFideo o'r tîm yn ennill Tregaron pan oeddem yn chwarae rygbi dan 9 oed.